Заява про намири

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 Інвестор (замовник) Комунальне підприємство «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради планує провести будівництво очисних споруд. З метою покращення екологічного стану навколишнього середовища та нормальний умов функціонування об’єкту, було прийнято рішення будівництва очисних споруд з використанням високоефективної біологічної очистки стічних вод по технології “Biotal”.

Поштова і електрона  адреса: 56664, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Баловне, вул. Київське шосе, 9.

Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти): с. Баловне, Новоодеський район, Миколаївська область.

Характеристика діяльності  (об’єкта): Очисні споруди господарсько-побутових стоків

Технічні і технологічні дані  установка  повної біологічної очистки стічних   вод по технології «BIOTAL»  продуктивністю 40м3/добу.

Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: поліпшення екологічної ситуації

Необхідність у ресурсах при будівництві й експлуатації:

Земельних: 134,26 м2  під улаштування установки BIOTAL-40

Сировини:  не потрібно

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) при експлуатації:електроенергія  22,8 тис. кВт∙год /рік

водних:  не потрібн

трудових:   установка  повної біологічної очистки стічних    вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 40 м3/добу працює в автономному режимі та не потребує додаткового обслуговуючого персоналу

Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): автотранспорт підрядної організації

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності:  не вимагаються

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території: не потрібно

 Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище і види впливів на:

геологічне середовище: мінімальний вплив в процесі розробки грунту

повітряне середовище: по всім забруднюючим речовинам нижче ГДК населених місць

мікроклімат: не передбачається

водне середовище: відсутній, оскільки скид очищених та знезаражених стічних вод передбачається в дощову каналізації

рослинний і тваринний світ, заповідники: не передбачається

навколишня соціальне середовище:  відсутній

навколишня техногенне середовище:   відсутній

Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, чи знешкодження безпечного поховання:  очищені  води  будуть відводитись в дощову каналізації. Надлишковий мул буде утилізовуватися після компостування в якості міндобрива

Обсяг  виконання ОВНС відповідно до  ДБН А.2.2-1-2003

Участь громадськості Ознайомлення громадськості про проведення робіт.

26.06.2019